به وب سایت رسمی  انجمن توسعه بهره وری ایران  خوش آمدید .

امروز: دوشنبه 03 آذر 1399
`````

آخرین اخبار

معرفی کتاب

بنام خدا

 

سوگندنامه هیأت مدیره انجمن توسعه بهره وری ایران

انجمن توسعه بهره وری ایران ، انجمنی است علمی حرفه ای و ملی که به منظور حصول به اهداف ذیل تشکیل شده است .

1-  تولید و تسهیل دسترسی به اطلاعات بهره وری

2- گسترش دستاوردهای حاصل از برنامه های سازمان بهره وری آسیایی و انتقال تجارب از دیگر سازما نهای ملی و بین المللی

3- ترویج فرهنگ بهره وری و توصیه راههای ارتقای آن درسطح ملی وبین المللی همکاری با نهادها

4- همکاری با نهادهای اجرایی،علمی،پژوهشی و فرهنگی ملی و بین المللی در زمینه بهره وری

5- حمایت و پشتیبانی ازتشکیل گروههای علمی وتخصصی درزمینه بهره وری

رعایت اصول علمی ، حرفه ای و اخلاقی ، توسط اعضاء هیأت مدیره ، بازرس و توسط تمامی افرادی که به نوعی وظیفه و نقشی را در این انجمن به عهده گرفته اند ، بنیان های موفقیت و حصول به اهداف فوق را تشکیل می دهد.

ما اعضای هیأ ت مدیره انجمن توسعه بهره وری ایران با امضای این سوگند نامه تعهد و پایبندی خود را به اصول زیر اعلام می کنیم:

 

ü    تمامی تلاش و اهتمام خودرا درجهت تحقق اهداف، حفظ شان و منزلت ملی انجمن وحمایت ازهر حرکتی که به اعتلاء آن کمک کند. مصروف خواهیم داشت .

ü    کوشش خواهیم کرد تادربررسی ها و اقدامات خود، جانب عدالت و حفظ حقوق دیگران را مراعات و ازهرگونه تبعیض پرهیز کرده ، هیچگونه توصیه غیرعلمی ومغایر با مقررات را از هیچ منبعی نپذیرفته و دربرابر آنچه که توسط هیئت مدیره تصویب و به اجرا گذاشته می شود، مسئول و پاسخگو باشیم .

ü    اصل استفاده از تجربیات مفید و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی وتخصصی در عرصه ملی و بین المللی را پذیرفته و درعین حال اصل ابتکار و خلاقیت را در طرحها و وضع مقررات و رویه ها ، همواره مدنظر خواهیم داشت .

ü    کلیه اطلاعاتی را که مرتبط با مذاکرات و مصوبات هیأت مدیره است و آنچه را که مربوط به مسائل داخلی انجمن است ، به عنوان موضوعات محرمانه تلقی کنیم و جز آنچه که اعلام عمومی آن به تصویب هیأت مدیره می رسد ، در سایر موارد در جهت حفظ اسرار و محرمانه نگهداشتن آنها بکوشیم .

ü    تمامی سعی خود را بکار خواهیم برد تا به صورت یک گروه واحد عمل کرده و برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در اذهان عمومی در کلیه ارتباطات بیرونی و فعالیتهایی که در خارج از ارکان انجمن و درسطح جامعه و سازمانها داریم و به نوعی باعملکرد هیأت مدیره و ارکان دیگر انجمن مرتبط است ، با شفافیت و صداقت کامل عمل نموده و ضمن ابراز آنها از یک سیاست واحد که توسطهیئت مدیره تعیین می شود پیروی کنیم .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید