به وب سایت رسمی  انجمن توسعه بهره وری ایران  خوش آمدید .

امروز: دوشنبه 03 آذر 1399
`````

آخرین اخبار

معرفی کتاب

 

ذی نفعان انجمن توسعه بهره وری

1-  هیئت موسس

2-  جامعه

3- مجمع عمومی

4-  هیئت مدیره

5-  اعضاء

6-  سازمان ملی بهره وری ایران

7-  سازمان مدیریت و برنامه ریزی

8-  سازمان بهره وری آسیایی

9-  نهادهای فرهنگی

10-  نهادهای پژوهشی

11-  نهادهای علمی

12-  نهادهای اجرایی

13-  گروههای علمی و تخصصی

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید