به وب سایت رسمی  انجمن توسعه بهره وری ایران  خوش آمدید .

امروز: دوشنبه 03 آذر 1399
`````

آخرین اخبار

معرفی کتاب

اهداف

* تولید و تسهیل دسترسی به اطلاعات بهره وری.

* گسترش دستاوردهای حاصل از برنامه های سازمان بهره وری آسیایی و انتقال تجارب از دیگر سازمانهای ملی و بین المللی.

* ترویج فرهنگ بهره وری و توصیه راههای ارتقای آن در سطح ملی و بین المللی.

* همکاری با نهادهای اجرایی، علمی،پژوهشی و فرهنگی ملی و بین المللی در زمینه بهره وری

* حمایت و پشتیبانی از تشکیل گروههای علمی و تخصصی در زمینه بهره وری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید