به وب سایت رسمی  انجمن توسعه بهره وری ایران  خوش آمدید .

امروز: دوشنبه 03 آذر 1399
`````

آخرین اخبار

معرفی کتاب

 

اعضای هیئت مدیره

 رضا پورخردمند

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

 09123890679

 

 

حمید رضا نایبی

نایب رئیس هیات مدیره

09122975430

 

 

محمد کاظم ابراهیمی خرم آبادی

رییس هیات مدیره

 09123882474

 

 

سید مهدی حاجی میر عرب
عضو هیات مدیره و خزانه دار

09122098035

 

 

محسن جلیلوند
عضو هیات مدیره

 09391547541

 

 

علی اکبر عاکف
بازرس علی البدل

 09123843853

 

 

صدیقه حسینی صفا
عضو هیات مدیره

 09125467044

 

 

احمد اثنی عشری
عضو علی البدل هیات مدیره

 09151158533

 

 

 محمد علی ذاکر

عضو علی البدل هیات مدیره

 09151158533

 

 

سعید صادق پور

بازرس

 09122007299

 

 

فرزاد فارسیانی

بازرس علی البدل

 09123025300