به وب سایت رسمی  انجمن توسعه بهره وری ایران  خوش آمدید .

امروز: دوشنبه 03 آذر 1399
`````

آخرین اخبار

معرفی کتاب


چشم انداز :
مؤثرترین سازمان  مردم نهاد ایرانی غیر انتفاعی در تراز جهانی برای کمک به ارتقاء سطح بهره وری جامعه جهانی .

رسالت : توسعه حرکت بهره وری  از طریق تحقیق , مشاوره و آموزش با کمک دانش آموختگان و علاقمندان حوزه بهره وری .

 

 

انجمن توسعه بهره وری ایران

چشم انداز
     مؤثرترین سازمان  مردم نهاد ایرانی غیر انتفاعی در تراز جهانی برای کمک به ارتقاء سطح بهره وری جامعه جهانی.

رسالت
     توسعه حرکت بهره وری  از طریق تحقیق , مشاوره و آموزش با کمک دانش آموختگان و علاقمندان حوزه بهره وری.

 ارزشها
     ما انجمنی یادگیرنده هستیم واز دانش وتجربیات یکدیگر بهره می گیریم .
     ما در افکار و اعمال وگفته های خودجهانی و کل نگر هستیم.
     ما خود را مقید به فعالیت درچارچوب منافع ملی وارزشهای دینی خودمی دانیم.
     ما انسبت به علمی ومستقل بودن جهت گیریها و عملکرد خود متعهد هستیم و نسبت به استفاده از روشهای علمی، شفاف ,احساس مسئولیت می کنیم .
     ما بدنبال هم افزایی فکری و عملی دانش آموختگان بهره وری و علاقمندان حوزه بهره وری هستیم.

اهداف
    تامین وتسهیل دسترسی به اطلاعات بهره وری. برای افراد جامعه
     گسترش دستاوردهای حاصل ازبرنامه های ســازمـــان بهره وری آسیایی وانتقال تجارب به دیگر سازمانهای ملی وبین الملل.
     ترویج فرهنگ بهره وری وتوصیه راههای ارتقای آن در سطح  ملی وبین المللی.
     همکاری بانهادهای اجرایی ، علمی ، پژوهشی وفرهنگی ملی وبین المللی درزمینه بهره وری
     حمایت وپشتیبانی ازتشکیل گروههای علمی وتخصصی درزمینه بهره وری.

 
راهبردها
     توانمند سازی اعضا انجمن
     تشکیل بانک اطلاعاتی مرجع بهره وری کشور
     تبلیغات واطلاع رسانی
     ارائه راه حلهای نوین و تاثیر گذار بر سیا ستها و خط مشی های توسعه بهره وری کشور
     تعامل  بـــا نهادهـــای اجرائی علمی ،پژوهشی ، تخصصی  بهره وری.
     تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای انجمن و تحقق اهداف از طریق انجام برخی فعالیت ها در چارچوب رسالت و ارزشهای انجمن

ویژگیهای متمایز کننده
     ارتباط با سازمان بهره وری آسیایی و سازمانهای بهره وری کشور و انجمن های دانش آموختگان
     عضویت افراد متخصص در حوزه های گوناگون  در انجمن
     ارتباط با سایر انجمن های حرفه ای
     توانایی ارایه برنامه های آموزشی , مشاوره ای به سایر کشورها
     وجود شبکه ارتباطی با افراد متخصص بهره وری در داخل و خارج کشور

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید