به وب سایت رسمی  انجمن توسعه بهره وری ایران  خوش آمدید .

امروز: دوشنبه 03 آذر 1399
`````

آخرین اخبار

معرفی کتاب

 

خلاصه گزارش برگزاری نشست

" بررسی عوامل پیشبرنده و بازدارنده حرکت بهره وری در کشور " 

 

 

این نشست در تاریخ 19 خرداد ماه جاری با حضور جمعی از علاقمندان، صاحبان و دست اندرکاران بنگاه های اقتصادی و نمایندگان دستگاههای اجرایی از طرف انجمن توسعه بهره وري ايران، در محل ساختمان مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مديريت صنعتي، برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست، تحليل وضعیت حرکت بهره وری از دیدگاه مدیران و کارشناسان دست اندرکار، به منظور یافتن راهکارهایی برای تقويت حرکت  بهره وری در سطح ملی بود. 

جلسه با خوشامدگویی مدیر عامل انجمن و اعلام برنامه آغاز و به رییس جلسه آقای دکتر محمدی سپرده شد. سپس به ترتیب آقایان دکتر شجاعی، از طرف سازمان مديريت صنعتي، دکتر اتصاری رنانی و دکتر غنی زاده مدیران عامل اسبق و آقای مهندس فقیهی از مدیران و مشاوران اسبق سازمان ملی بهره وری و دکتر سپهری رییس موسسه کار و تامین اجتماعی دیدگاه های خود را بیان کردند. پس از ارایه مطالب توسط سخنرانان ، حاضرین در جلسه نیز دیدگاه های خود را تشریح کردند.

 

آقایان انصاری، غنی زاده و فقیهی، روسا و مدیران سابق سازمان ملی بهره وری ایران که همگی از اعضای هیات موسس، هیات مدیره و پشتیبانان انجمن توسعه بهره وری ایران هستند، ریشه های کندی حرکت بهره وری را با توجه به تجارب خود نبود مالک و بانی حرکت، نبود ابزارهای حمایتی لازم، نبود رویکرد و دستور کار منسجم در این زمینه و عدم درک ضرورت بهره وری چه در میان مسوولان و چه جامعه عنوان کردند.

 

آقای دکتر شجاعی، نماینده سازمان مدیریت صنعتی گسترش آموزش و مفهوم سازی با تغییر نگرش به آموزش های کاربردی را لازمه توسعه حرکت بهره وری دانستند.  ایشان همچنین تغییر پارادایم یادگیری و آموزش های کلاسیک موجود را به سمت ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص بیشتر مورد تاکید قرار دادند.

 

آقای دکتر سپهری رییس موسسه کار نیز پاسخ گویی، نظام تدبیر و تصمیم گیری درست و به موقع، توسعه گفتگوهای اجتماعی میان ذینفعان حرکت بهره وری یعنی دولت، کارگر و کارفرما دانستند. ایشان تاکید کردند فارغ از هر نگرشی که داشته باشیم، برای تحول و تعالی در سازمان ها، شفایت و پاسخ گویی ضرورت دارد. 

 

 

 

خلاصه نکات بارز در سخنان سخنرانان کلیدی و دیدگاه های کارشناسان حاضر در جلسه از این قرار است:

 رويكرد و هدف:  

-         جهت گیری، رویکرد، متولی و بانی، ذی نفعان اصلی، منابع و ابزارها و شیوه های توسعه حرکت در کشور روشن نیستند. باید مانند دیگر کشورهای آسیایی نگاهی شفاف و هدفمند به این مفاهیم داشته باشیم. باید دستور کار معینی برای ارتقای بهره وری اتخاذ و بر آن تاکید کنیم.

 

-         نظام تصمیم گیری مدیران باید به سوی یک نظام تدبیر شایسته جهت گیری شود. مديريت باید مبتنی بر اصول اقتصادی و با توجه به صرفه و صلاح عمومی انجام گیرد نه بر پایه منافع سیاسی. برای این کار باید عملکرد مدیران به صورت شفاف مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

-         نظام اداری کشور بیش از اندازه فرتوت و از کار افتاده است. تحول در نظام اداری ضروری است. بخش هایی از این نظام که قدرت فکر کردن دارد تقویت و از بخش های ناكارآمد تا حد امکان کاسته شود.

-         نظام پاسخ گویی باید نگاهش به پایین باشد نه بالا. برای فراگیر شدن حرکت بهره وری و تعالی در کشور، پاسخ گویی به نهاد های مدنی و جامعه، برای جلب اعتماد آنها بسیار مهم است.

-         بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی با اینکه سهم 20 درصدی در اقتصاد کشور دارند، اما پتانسیل و آمادگی بیشتری برای استفاده از تکنیک ها و مفاهيم کاربردی بهره وری دارند. باید بر روی این بخش سرمایه گذاری مناسب تری صورت بگیرد.

      -      حرکت بهره وری نیاز به موتور محرکه و لوکوموتیو دارد. باید به دنبال راهکارهایی برای راه اندازی حرکت و                                به دنبال   افرادی باشیم که بتوانند پشتوانه و انرژي دهنده حرکت بهره وري باشند.

 

تقویت فرهنگ مشارکت و یادگیری جمعی:

-         در بعد فرهنگی موانع زیادی برای راه اندازی و توسعه حرکت بهره وری وجود دارد. لازم است محرک های فرهنگی بهره وری ، از جمله مولفه های تقویت کننده کار گروهی بدرستی شناخته و تقویت شود.

-         ماهیت حرکت بهره وری، مشارکت همه جانبه طبقات کارگر، کارفرما و دولت به عنوان شرکای اجتماعی کار مي طلبد. حرکت بهره وری بدون حمایت هیچیک از این سه قشر سامان نمی پذیرد.

سازماندهی:

-         سازمان دهی مناسب برای توسعه بهره وری در دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی ضرورت دارد. باید نظامی برای جلب مشارکت و استمرار حرکت بهبود بهره وری ایجاد شود.

-         سازمان ملی بهره وری از مشارکت گروه ها و انجمن های تخصصی بهره بیشتری بگیرد و انجمن ها نیز بر اساس رسالت خود، نقش بیشتری در آگاه سازی و توسعه دانش و مهارت در جامعه داشته باشند.

آموزش و تقویت مهارت ها 

-         آموزش های کوتاه مدت و کاربردی، برای مفهوم سازی و آموزش تکنیک ها و مهارت های بهره وری، خصوصا به مدیران و کارشناسان بنگاه های اقتصادی برای توسعه حرکت بهره وری تقویت شود.

-         برای آموزش و یادگیری بهره وری، بیش از متون و آموزشهای مکتوب نیاز به الگوسازی داریم. باید الگوهای بهبود بهره وری را چه در سطح دستگاه و چه بنگاه اقتصادی و چه خانوار شناسایی و آنها را در بین جوانان و نوجوانانمان تقویت کنیم

-         پایان نامه های دانشجویی، ایده های خلاق و پژوهش باید ماهیت عملیاتی و کاربردی پیدا کند، به تقویت حرکت بهره وری بیانجامد و از این حرکت ها به نحو مقتضی حمایت شود.

طرح ریزی:

-         برنامه های بهبود بهره وری در دستگاهها و بنگاه های اقتصادی نیاز به متولی برای اجرا دارد. در اجرا و نظارت بر اجرا باید همت بیشتری صرف و از ابزارهای به روز جهان استفاده شود.

      -     در همه زمینه ها، لزوما نيازي به انقلاب و تحولات بزرگ نیست.    بهتر است برای بهبود از تغییرات شروع  کنیم که دلگرم کننده برای دیگران باشد.

 

 

 

                                                   

       عکس پایانی گردهم آیی

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید